Akadeemia


Kompressori kulude jaotus kümne kasutusaasta jooksul näitab, et seadme ostuhinna osakaal on kõige väiksem. Ostes peaks tähelepanu pöörama pigem kompressori energiakulule, kvaliteedile ja hea hoolduse võimalustele, mitte vaid hinnale.