Hapniku generaatorid. Kuni 90% odavam gaas.

Suruõhust hapniku tootmise generaatorites eraldatakse suruõhust lämmastik ja hapnik. Lämmastik suunatakse atmosfääri tagasi ja hapnik juhitakse tarbijani.
Ise suruõhust hapnikku tootes on gaasi hind isegi kuni 90% odavam vedeldatud hapniku rentimisest.

Suurimad generaatorite kasutajad on haiglad, kalakasvatajad ja tööstusettevõtted.
Kalakasvatuses tagab hapniku kasutamine kuni 50% kiirema kalade kasvu ja parema tervise.

Comments are now closed for this article.