Elektroonikatööstus Enics Eesti AS tootmiskompleksi Elvas varustab lämmastikuga konteinerjaam!

Kompressorikeskus OÜ paigaldas Enics Eesti AS territooriumile konteinerjaama, kus lämmastikugeneraatorid varustavad kogu tootmiskompleksi elektroonikatööstuse nõuetele vastava kvaliteetse lämmastikuga.

Kogu vajaminev seadmepark monteeriti kokku Kompressorikeskus OÜ platsil ning transporditi Enics Eesti AS tootmiskompleksi ja tõsteti paika selleks ettevalmistatud alusplatsile.

Lämmastiku konteinerjaam on varustatud täiusliku juhtimisautomaatikaga, mis on jälgitav ja juhitav üle interneti.

Lisaks paigaldati tootmisse uus ja kvaliteetne lämmastiku torustik ning enne seadmeid ka regulaatorid täpseks lämmastiku rõhu reguleerimiseks.

Lisaväärtusena on konteinerjaamas olevad kompressorid varustatud plaatsoojusvahetitega, kus kompressoriõli kütab nii tarbe- kui ka hoone küttevett.

Projektis kasutasime pikaajaliste koostööpartnerite kvaliteetseid seadmeid – Parkeri gruppi kuuluva Domnick Hunteri lämmastikugeneraatoreid, Gardner Denveri 55kW ning 75kW kruvikompressoreid ning Donaldsoni adsorberkuivatit.

 

Võtmesõnad: kompaktne, energiasäästlik, investeeringu kiire tasuvusaeg, madalad kulud võrreldes vedela lämmastikuga.

 

Comments are now closed for this article.