HomeАудит

Аудит

Audit

Teostame suruõhusüsteemide auditeid vastavalt kliendi vajadustele ja soovidele. Et hoida kokku kulusid suruõhult ja elektriarvetelt, on mõistlik aeg-ajalt teha oma seadmetele audit. Mõistlik on audit tellida ettevõtetesse, kus on suruõhutorustik vanem kui 5 aastat ning seadmed töös olnud rohkem kui 3 aastat. Selle ajaga võivad tekkida torustiku lekked ning on hea aeg süsteemi ülevaatuseks ja vajadusel ümberhäälestuseks. Sõltuvalt süsteemist ja auditi liigist võib audit võtta aega paarkümmend minutit või paar nädalat.

Audit võib koosneda kas kõigist või osadest alljärgnevatest tegevustest:

  • suruõhu kulu mõõtmine
  • kastepunkti mõõtmine
  • rõhu mõõtmine
  • seadmete elektrikulu mõõtmine
  • õlisisalduse mõõtmine
  • lekete tuvastamine

Mis saab edasi?

Parameetrite mõõtmise tulemustena esitame kliendile ettepanekud süsteemi parendamiseks või ümberehitamiseks. Mõnikord piisab vaid seadmete ümberpaigutamisest või jämedama torustiku/suurema mahuti paigaldamisest, et saavutada olulist kokkuhoidu.

Suruõhk on mugav, kuid väga kallis energialiik. Ligi 75-80% keskmise kompressorjaama kuludest moodustab elektrienergia hind. Väga mõistlik ja majanduslikult otstarbekas oleks ära kasutada kõik säästuvariandid nagu näiteks sagedusmuundiga kompressor, mille võimalik kokkuhoid kuni 30-35%, või sooja jahutusõhu ärakasutamine ruumide kütteks.