Tuleviku tehaste hooldamine


Nutikas lähenemine hooldusele

Igas suuruses ettevõtted on muutunud üha ettevaatlikumaks suruõhusüsteemide ostmise suhtes, mis on saadaval madalama esialgse hinnaga, kuid kus probleemid tekivad hiljem, mis tähendab, et kogu esialgne sääst kaotatakse teenindus- ja hoolduskuludele.

Seetõttu loobuvad omanikud ainult seadme esialgse ostuhinnaga arvestamisest ning hakkavad üha enam keskenduma kogu kasutusea vältel tekkivatele kuludele.

Teenindus- ja hoolduskulusid ei käsitleta enam eraldi üksustena, vaid pigem osana suuremast tervikust.

Ettenägelik ja ennetav hooldamine saab aidata teil:

 1. vähendada kulusid;
 2. suurendada tegevuse tõhusust;
 3. vähendada tööseisakuid;
 4. suurendada tootlikkust;
 5. tagada meelerahu.

Millised on siis uusimad ettenägelikud ja ennetavad hooldus­strateegiad, millest suruõhu kasutajad peavad teadlikud olema, ja milliseid täiendusi saavad need aidata pakkuda?

Digitaalne jõudluse suurendamine

Ühendkuningriigi tööstussektor kasutab igal aastal suruõhu tootmiseks üle 20 TWh elektrit, mis vastab nelja elektrijaama toodangule ja rohkem kui 8,1 miljonile tonnile CO2-heitmetele. Loomulikult on ka edaspidi ettevõtete jaoks prioriteediks kvaliteetne energia ja jõudlus kulutõhusa hinna eest. Kuna tööstus 4.0 juhib ettevõtteid igal sammul andmeid jagama ja analüüsima, pakub see tegelikku suruõhukasutajale võimaluse kaaluda, kuidas saab see aidata kaasa jõudluse parandamisele ning mis tahes ebatõhususte tuvastamisele.

Jürgen Maieri hiljutises aruandes leiti, et Ühendkuningriigi tootmissektor võiks järgmise kümnendi jooksul potentsiaalselt kaasata kuni 455 miljardit naela, kui see leiab võimaluse tööstuse 4.0 rakendamiseks, luues nii tõenäoliselt ka 175 000 töökohta kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele. Suruõhukasutajate jaoks saab tööstus 4.0 aidata organisatsioonidel hallata, optimeerida ja parandada seadmetega seotud protsesse.

Andmed on seotud kolme põhietapiga…

 • Põhiandmete analüüs

Väga sageli andmeid kogutakse, kuid neid ei töödelda mis tahes mõistlikul viisil. Suurem osa maailma digitaalseid andmeid on struktureerimata ja seetõttu väärtusetud.

 • Ettenägelikud ülevaated

See on asjakohane juhul, kui analüüsivahendeid kasutatakse andmete „tarbimiseks“, tehes nii ennustusi tundmatute tulevikusündmuste kohta, kasutades selleks selliseid meetodeid nagu andmekaeve, statistika, modelleerimine ja masinõpe. Ettenägelik hooldamine aitab ettevõtetel hinnata, millal tuleks hooldustöid läbi viia.

 • Kognitiivne intelligents

Kognitiivne süsteem õpib oma suhtlusest andmetega ja lõppkasutaja poolt sisestatud vastustega. See õpib olemasolevatest andmetest ja mustritest, teeb nendest järeldusi ning esitab seejärel soovitused, mis võivad aidata kaasa teadlike otsuste langetamisele.

Paljud ettevõtted üritavad endiselt aru saada tööstus 4.0 kontseptsioonist, kuid juba räägitakse tööstus 5.0 kontseptsioonist. Keskendudes inimese ja masina vahelisele koostööle, teeb inimintelligents tihedat koostööd kognitiivse andmetöötlusega, et pakkuda lahendusi, mis on kohandatud ja isikupärastatud teie täpsete vajaduste järgi.

Sellest hoolimata on üks suuremaid muutusi tööstus 4.0 kontseptsioonis liikumine suletud, patenditud toodetelt avatud toodetele. Traditsiooniliselt toode töötab ja loob ühenduse kaubamärgile kuuluvate protokollide ja andmeedastusmehhanismidega.

See suletud süsteem võib kompressorite kasutajate jaoks probleemseks osutuda. Enamik ettevõtteid on aja jooksul ja toote erinevate elutsüklite vältel ostnud erinevate kaubamärkide toodetud seadmeid. Vaja on avatud platvormi, mis aitaks tõeliselt parandada suruõhukasutajatel tõhususnäitajaid.

Tulevikku suunatud iConn

Selle vajaduse rahuldamiseks on Gardner Denver võtnud kasutusele uue digitaalse platvormi iConn.

iConn on pilvepõhine õhusüsteemi haldusplatvorm, mis on välja töötatud täiustatud analüütilise võimekuse tagamiseks, pakkudes teile võimalust omada kontrolli oma suruõhupaigaldise üle. Süsteem pakub ajaloolisi, reaalajas, ennustavaid ja kognitiivseid analüütilisi andmeid, võimaldades kasutajal lahendada võimalikke probleeme enne nende avaldumist.

Mis peamine, iConn on avatud platvorm, mis toetab teiste kaubamärkide lisatarvikuid ja suruõhutooteid. iConn saab aidata pakkuda platvormi, mis pakub tõeliselt asjakohaseid ülevaateid suruõhusüsteemi kohta, olenemata selle tootjast. See tagab, et iConn suudab pakkuda täielikku digitaalset asjatundlikkust kogu suruõhusüsteemi haldamiseks.

Platvorm on eriti kasulik mitme kaugete tootmiskohtade või mehitamata rajatisega ettevõtete jaoks, kuna see võimaldab kasutajatel jälgida kompressori jõudlust ühestainsast asukohast oma mobiilsideseadme, tahvelarvuti või lauaarvuti kaudu.

iConn aitab minimeerida rikete esinemissagedust, et suurendada tööaega, ning see pakub samuti üksikasjalikke masina parameetreid ja aja jooksul esinevate trendide analüüsi, et võimaldada teil süsteemi jõudlust optimeerida.

iConni pilvepõhised teenused võimaldavad samuti kasutajatel vaadata reaalajas analüüsiandmeid või kuvada andmeid avatud rakendusliideste kaudu.

Sõlmitud hoolduslepingu alusel saab ühe võimalusena ka Gardner Denver juurdepääsu teabele, et aidata ettevõtetel langetada teadlikke otsuseid suruõhu kasutamise ja hooldusgraafikute osas.

Nutikat tootmisstrateegiat otsivatele organisatsioonidele pakub andmete analüüsimine kõige väärtuslikumat vahendit, et hinnata suruõhutootmise vahendeid, mis hetkel turul saadaval on, aidates nii professionaalidel kasutust hallata, optimeerida ja parandada.

Lekkiv kasum

Lekked torustikus kujutavad endast suurt tegurit suruõhuenergia raiskamisel, mis moodustab üle 35 protsendi koguõhutarbimisest.

Lekked võivad suruõhusüsteemis esineda paljudel põhjustel, sealhulgas lahti jäetud sulgventiilid ja käsitsi juhitavad konden­satsiooniventiilid ning lekkivad voolikud, liitmikud, torud, äärikud ja toruühendused. Sellised eksimused ja kahjustumine võib kalliksosutuda – Carbon Trusti andmetel võib kõigest üks 3 mm leke minna ettevõttele maksma 785 eurot aastas raisatud energiakuludena.

Voolumõõturi kasutamine on usaldusväärne meetod suruõhu tootmisega seotud ja allavoolu jäävate ebatõhususest tingitud kulude hindamiseks. Ühe 3 mm lekke leidmine ja parandamine võib tõesti säästa piisavalt raha, et katta selle ostukulud.

Energiaaudit saab aidata lekkeid tuvastada ja tagada nende tõhusa kõrvaldamise.

Energiaauditid

Energiaauditid saavad pakkuda erinevaid eeliseid, mis aitavad tagada teie suruõhusüsteemi toimimise vastavuse sobilikult kõrgete standarditega. Alustuseks tuleb läbida eelhindamine, mis peab võtma arvesse erinevaid tegureid, mis võivad mõjutada suruõhu kasutamist.

See hõlmab:

 • kompressorite võimsust kilovattides;
 • vajalikke voolu, kastepunkti, rõhu ja temperatuuri näitajaid;
 • lekkeuuringu läbiviimiseks vajalikku aega;
 • vahetuste mustreid;
 • elektrienergia hinda tootmiskohas;
 • mistahes selgeid märke leketest.

 

Tõeline võimalus

Mitteoriginaalsed varuosad ja määrdeained on tavaliselt tootja originaalosadest odavamad ning kulusid kokku hoida üritades võivad need ahvatlevaks valikuks osutuda.

Sellest hoolimata tunnistatakse üldiselt, et mitte­originaalvaruosade kasutamine võib kahjustada suruõhusüsteemi üldist jõudlust ning mõjutada negatiivselt masina tõhusust ja energiatarvet.

Mõnel juhul võivad valed varuosad tõelist kahju tekitada. See võib põhjustada süsteemi täielikku hävimist. Milline on tulemus? Mitte ainult kulukas arve paranduste eest, vaid ka kulukad ja ootamatud tööseisakud.

Muidugi tuleb korrapäraselt vahetada kõigi uute või olemasolevate suruõhusüsteemide komponente, nagu filtrid, ventiilid, tihendid ja õli.

Kuid asendades need mitteoriginaalsete alternatiividega, puudub garantii tootjapoolse garantii kehtivuse säilimise kohta.

Originaalosad peavad olema toodetud samadele standarditele vastavalt kui kompressor, millele need mõeldud on. Niimoodi on need läbinud tootja ranged katserežiimid kontrollitud kvaliteediga keskkonnas, et tagada teie süsteemi jätkuv töökindel toimimine.

Eriti tähelepanelik tuleks olla filtrite ja tihendite suhtes. Filtrid tagavad, et tolm ja osakesed ei sisene kompressori süsteemi, aidates sel viisil komponente kaitsta tarbetu korrosiooni ja kulumise eest.

See hõlmab kõike alates tehases suruõhku ringi juhtivast torustikust kuni seadmeteni kasutuskohas. Mitteoriginaalfiltritel on suurema tõenäosusega väiksem tolmu ja mustuse eest kaitsmise võime, mistõttu jõuab süsteemi rohkem saasteaineid.

Tihendid on samas konstrueeritud selleks, et saada hakkama kompressoriõli, pikaajaliste kõrgete temperatuuride ja muutuvate rõhutasemetega. Need pakuvad kaitsed mustuse ja muude saasteainete sissetungimise eest ning neid tuleks seetõttu hoolikalt valida, et tagada tõhusustasemete säilimine.

Sama kehtib originaalmäärdeainete puhul, mis on valmistatud lisaainetega jõudluse suurendamiseks ja on optimeeritud töötama kõigi süsteemi komponentide osadega. Nii tagatakse nõuetekohane määrimine, jahutamine ja kulumiskindlad omadused.

Vale toote kasutamisel võib vale määrdeaine esitada filterelemendile lisanõudmised, mis võib põhjustada tolmu ja muude osakeste kokkupuutumist kompressori siseosadega.

Samuti aitab õigete määrdeainete ja filtrite kasutamine pikendada õlivahetuste intervalli. See ei vähenda mitte ainult õlivahetuste kulu ja sagedust, vaid aitab vähendada ka õli kõrvaldamisega seotud kesk­konnamõjusid.

Kohalik teenindus

Õige tarnija valimine oma seadmete jaoks ja nende hooldamine on olulise tähtsusega.

Valides Gardner Denveri, saavad kliendid meie ulatusliku edasimüüjate võrguga täieliku meelerahu kõigi oma hooldusvajaduste osas. Meie kohalikud edasimüüjad on:

 • kiiresti reageerivad;
 • kliendikesksed;
 • paindlikud;
 • hästi koolitatud;
 • oma valdkonna eksperdid;
 • teenindusele keskendunud;
 • varustatud kõigi vajalike osadega.

Gardner Denveri volitatud edasimüüja ei ole kunagi rohkem kui 90 kilomeetri kaugusel – nii saavad nad kiiresti teie vajadustele reageerida.

Gardner Denveri edasimüüjate võrgustikku kuuluvad hooldusinsenerid osalevad korrapärastel koolitus­kursustel tagamaks, et nad on täielikult kursis uusimate toodete ja uuendustega.

Gardner Denveriga saate lisaks kasutada:

 • garantiiprogrammide valikut, mis aitab kaitsta ootamatute ja kulukate parandustööde eest;
 • kliendi tugipakette teie vajaduste rahuldamiseks;
 • ööpäevaringset tehnilist tugiliini;
 • asendusseadmeid rikke korral, kui peate ootama uue masina saabumist;
 • tootja renoveeritud tooteid ja taastatud seadmetega seotud teenuseid.

Üks tarnija, üks õhusüsteem

Üle maailma tuntud kaubamärkide hulgas, nagu CompAir, Hydrovane, Elmo Rietschle, Robuschi, Bellis & Morcom ning Reavell, suudab Gardner Denver aidata teid kõigi tööstuslike õhuvajadustega. Sinna hulka kuuluvad suruõhu-, vaakum-, kõrgsurve- ja madalsurvelahendused, mistõttu on Gardner Denveril teie jaoks olemas õige tehnoloogia, olenemata teie vajadustest.

Koostöö tegemine üheainsa algtarnijaga saab aidata teil kulusid vähendada, haldusprotsesse lihtsustada ja tegevuse tõhusust suurendada ning isegi aidata suurendada innovatiivsust ja kasvu.