Audit


Teostame suruõhusüsteemide auditeid vastavalt kliendi vajadustele ja soovidele.

Audit võib koosneda kas kõikidest alljärgnevatest tegevustest või vaid osadest:

  • suruõhu kulu mõõtmine
  • kastepunkti mõõtmine
  • rõhu mõõtmine
  • seadmete elektrikulu mõõtmine
  • õlisisalduse mõõtmine
  • lekete tuvastamine

Parameetrite mõõtmise tulemustena esitame kliendile ettepanekud süsteemi parendamiseks või ümberehitamiseks. Mõnikord piisab vaid seadmete ümberpaigutamisest või jämedama torustiku/suurema mahuti paigaldamisest, et saavutada olulist kokkuhoidu.

Suruõhk on mugav kuid väga kallis energialiik. Ca 75-80% keskmise kompressorjaama kuludest moodustab elektrienergia hind. Väga mõistlik ja majanduslikult otstarbekas oleks ära kasutada kõik säästuvariandid nagu nt. sagedusmuundiga kompressor (võimalik kokkuhoid kuni 30-35%) või sooja jahutusõhu ärakasutamine ruumide kütteks.