HomePõllumajandus

Põllumajandus

Biogaas

Erinevatele biogaasi tootjatele oleme paigaldanud eritüüpi puhureid, olenevalt vajadusest on selleks kas külgkanal- või küüspuhur. Puhurid peavad ilmtingimata olema ATEX sertifitseeritud, kuna tegemist on plahvatusohtliku keskkonnaga. Selleks, et õiget lahendust pakkuda, on meil vaja teada gaasi kogust, ning gaasi keemilisi omadusi/ühendeid. Biogaasi jaam ei koosne ainult ühest puhurist/pumbast vaid mitmest erinevast.

Õlivaba-konks-puhur-vaakumpump
Õlivaba küüspuhur-vaakumpump
Külgkanal-puhur-vaakumpump
Vaakumpump-madalsurvepuhur
o2gen
Hapnikugeneraator
robuschi
Roots puhur

Kalakasvatus

Vesiviljeluses on kasutusel nii külgkanalpuhurid kui ka rootstüüpi puhurid. Aereerimiseks sobiliku seadme valik lähtub samas loogikast nagu reoveepuhul, vaja on teada basseini suurust ja sügavust. Tihtipeale on eelistatumad rootstüüpi puhurid, kuna neid on võimalik tellida madalamate pööretega, mis väidetavalt tekitab kalades vähem stressi. Kindlasti tuleb seadmete kaitseks juurde lisada ülerõhuklapp, tagasilöögiklapp, ning sisend õhufilter.

Lisaks puhuritele, saame tarnida kalakasvatusele ka hapniku- ja osoonigeneraatori lahendusi. Hapnik tagab teatud kaladele paremad ja kiiremad kasvutingimused.

Suruõhk

Lisaks eelpool nimetatule on valikus suruõhukompressorid näiteks loomaaedikute avamiseks või kasvõi traktori rehvi täitmiseks.

CPRD_10500_NS59S_FT
  • Valdkonnad
  • Akadeemia
  • Kontakt