HomeKeskkond

Keskkond

Reoveepuhastid

Aereerimiseks kasutatakse külgkanal- või rootstüüpi puhureid (suuremate RVP puhul). Puhurite rõhk ja tootlikkus valitakse RVP basseini suuruse ja sügavuse järgi +väikene reserv (olenevalt torustiku pikkusest puhuritest RVP basseini). Puhurite kaitseks tuleb kindlasti paigaldada lisaks ülerõhuklapp, sisendõhufilter, tagasilöögiklapp – et kaitsta puhureid ülekoormuse ning ümbritseva tolmuse õhu eest. Rootsi tüüpi puhureid kasutatakse enamasti suuremate asumite – linnade reoveepuhastusjaamades, tänu oma võimsamale tootlikkusele.

robuschi
Külgkanal-puhur-vaakumpump
Õlivaba-konks-puhur-vaakumpump
Külgkanal-puhur-vaakumpump

Prügilad

Erinevatele prügilatele oleme biogaasi tootmiseks paigaldanud eri tüüpi puhureid, olenevalt vajadusest on selleks kas külgkanal- või küüspuhur. Puhurid peavad ilmtingimata olema ATEX sertifitseeritud, kuna tegemist on plahvatusohtliku keskkonnaga. Selleks, et õiget lahendust pakkuda, on meil vaja teada gaasi kogust, ning gaasi keemilisi omadusi/ühendeid.

Veetöötlusjaamad

Enamasti kasutuses õlivabad kolbkompressorid erinevas suuruses 0,75-2,2 kW. Lisaks soovitame paigaldada ka filtri, kuna ümbritsevas õhus leidub õli osakesi, mis suruõhuga ikkagi süsteemi satuvad. Filter eemaldab need õliosakesed.

  • Valdkonnad
  • Akadeemia
  • Kontakt