HomeKeskkond

Keskkond

Reoveepuhastid

Aereerimiseks kasutatakse külgkanal– või rootstüüpi puhureid (suuremate RVP puhul). Puhurite rõhk ja tootlikkus valitakse RVP basseini suuruse ja sügavuse järgi +väikene reserv (olenevalt torustiku pikkusest puhuritest RVP basseini). Puhurite kaitseks tuleb kindlasti paigaldada lisaks ülerõhuklapp, sisendõhufilter, tagasilöögiklapp – et kaitsta puhureid ülekoormuse ning ümbritseva tolmuse õhu eest. Rootsi tüüpi puhureid kasutatakse enamasti suuremate asumite – linnade reoveepuhastusjaamades, tänu oma võimsamale tootlikkusele.

robuschi
Külgkanal-puhur-vaakumpump
Õlivaba-konks-puhur-vaakumpump
Külgkanal-puhur-vaakumpump

Prügilad

Erinevatele prügilatele oleme biogaasi tootmiseks paigaldanud eri tüüpi puhureid, olenevalt vajadusest on selleks kas külgkanal– või küüspuhur. Puhurid peavad ilmtingimata olema ATEX sertifitseeritud, kuna tegemist on plahvatusohtliku keskkonnaga. Selleks, et õiget lahendust pakkuda, on meil vaja teada gaasi kogust, ning gaasi keemilisi omadusi/ühendeid.

Veetöötlusjaamad

Enamasti kasutuses õlivabad kolbkompressorid erinevas suuruses 0,75-3,0 kW. Lisaks soovitame paigaldada ka filtri, kuna ümbritsevas õhus leidub õli osakesi, mis suruõhuga ikkagi süsteemi satuvad. Filter eemaldab need õliosakesed.

  • Valdkonnad
  • Akadeemia
  • Kontakt